Loughlin, John. 2017. “Federalisme, Federacions I Confederacions: Cap a La Hibridació”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 131 (1). https://revistadebats.net/article/view/1700.