Anderson, Benedict. 2017. “Nacionalisme Occidental I Nacionalisme Oriental. Hi Ha Cap diferència Rellevant Entre Tots Dos?”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 130 (1):65-72. https://doi.org/10.28939/iam.debats.130-1.6.