BALTA PORTOLES, J.; GUIZZO, G.; MESTRES, Àngel. La incorporació d’una perspectiva interseccional als equipaments culturals de proximitat: identificació d’àmbits prioritaris. Debats. Revista de cultura, poder i societat, [S. l.], v. 136, n. 2, p. 61–76, 2022. DOI: 10.28939/iam.debats-136-2.4. Disponível em: https://revistadebats.net/article/view/4019. Acesso em: 23 sep. 2023.