CALZADA, I. Urbanitat postnacional més enllà de l’estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc. Debats. Revista de cultura, poder i societat, [S. l.], v. 131, n. 1, 2017. Disponível em: https://revistadebats.net/article/view/1702. Acesso em: 23 feb. 2024.