Garretón, M. A., & Morales-Olivares, R. (2023). De l’«esclat social» d’octubre de 2019 al canvi constitucional. El significat polític de les mobilitzacions socials a Xile. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(2), 91–104. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.6