Revista de cultura, política i societat, D. (2023). Presentació del monogràfic. “Una dècada d’impugnació? Revoltes socials en la geografia del capitalisme global”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(2), 6–11. Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/6320