Revista de cultura, política i societat, D. (2023). Monogràfic: Ciutat, creativitat i pràctiques culturals. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(1), 1–145. Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/5906