Casals-Balaguer, M., & Villarroya, A. . (2022). Presentació del 2n monogràfic “Cultura i gèneres. Trajectòries professionals, polítiques i gestió cultural”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(2). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/5234