Revista de cultura, política i societat, D. (2022). Presentació del 2n monogràfic “Cultura i gèneres. Trajectòries professionals, polítiques i gestió cultural”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(2). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/5234