PAIS ANDRADE, M. (2023). #Moviment (trans)feminista #COVID-19. Del diàleg territorial al virtual en les experiències culturals i artístiques a l’Argentina i a Espanya: Del diálogo territorial al virtual en las experiencias culturales/artísticas Argentina y en España. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(2), 120–143. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.8