Díaz-Solano, P., & García-Muñoz, P. (2022). La discriminació de la dona en la música en valencià: un anàlisi a través de la teoria de les sis facetes de Peterson. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(2), 110–127. Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/4472