Rykkja, A., & Bonet, L. (2023). Adjudicació de fons de contrapartida al micromecenatge cultural per part dels governs: una anàlisi comparativa exploratòria dels casos espanyol i suec. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(1). https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.7