Gensollen, M., & Jiménez-Rolland, M. (2021). Creativity, Humour, and Cognition. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 107–119. https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2021-7