Barbeta Viñas, M. (2023). Ressenya de Siempre nos quedarà Bourdieu. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(2), 141–151. Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/4091