Villarroya, A., & Casals-Balaguer, M. (2022). Cultura i perspectiva de gènere a la ciutat de Barcelona. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(2), 77–94. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.5