Barbosa, I., Teixeira Lopes, J., & Ferro, L. (2023). Artistes contra la gentrificació del turisme: anàlisi de pràctiques creatives de resistència a Porto: . Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(1), 31–50. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.2