Rausell-Köster, P., Ramos Murphy, A. ., & Segovia Collado, C. (2023). Dels equipaments culturals a la ciutat cultural. L’experiència projectiva de la Ciutat de l’Artista Faller a València. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(1), 99–115. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.6