Márquez Martín de la Leona, D. (2023). El sector cultural davant el canvi cultural en l’àmbit local a Europa. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(1). https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.5