González Bracco, M. (2023). Cap a un nou radar. Art urbà i identitats de barri a la ciutat de Buenos Aires. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(1), 67–84. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.4