Leiva Filiho, J. O. (2022). El lloc de les dones en els teatres de São Paulo: de dramaturgues a intèrprets. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(1), 49–68. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-1.3