Parcerisa, L., & Verger, A. (2023). Nous moviments socials en temps de conservadorisme i austeritat: : Anàlisi del procés polític de mobilització educativa a les Illes Balears (2013-2015). Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(2), 29–40. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.2