Nenić, I., & Nikolic, T. (2022). Treball i lideratge femení en la música. Contextos, restriccions, futur(s): Contexts, constraints, future(s). Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(2), 10–26. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.1