Bronsoms, A., & Guerra, P. . (2022). Trencar el silenci, armar escàndol i rebel·lar-se: música i gènere a Espanya, 2018–2021. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(2), 27–42. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.2