Alvarez, V., & Ferrante, L. . (2023). #AbortoLegalYa. Activismes digitals per l’avortament legal a l’Argentina, 2018-2020. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(2), 12–28. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.1