Seldin, C., de Azevedo Barros , C. C. ., Costa, P. V., & Michelini, V. . (2023). Comprendre els territoris culturals de baix cap a dalt en ciutats desiguals: Understanding Bottom-Up Territories of Culture in Unequal Cities. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 137(1), 10–30. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.1