Carreño, T. ., & Villarroya, A. (2022). Les desigualtats de gènere en el mercat laboral de les arts escèniques. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(1), 10–30. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-1.1