Enguer, J. ., & Barberà, O. (2022). La reestructuració de la competició electoral a la Comunitat Valenciana (2011-2019). Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(1), 132–151. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-1.7