Olano, C. L., Sánchez Castillo, S. ., & Marín Pérez, B. . (2020). L’ús del vídeo en les xarxes socials dels candidats a la Generalitat Valenciana 2019. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 134(1), 117–132. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.7