Rodríguez del Pino, J. A., & Aguado i Hernàndez, J. A. (2019). El moviment d’homes per la igualtat a València. Valoració d’alguns dels seus protagonistes. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(2), 97–115. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-2.9