Vrhoci, D. (2019). El paradís perdut: el populisme explicat com a resposta a la naturalesa fragmentària del temps, l’espai i la rapidesa de l’avanç tecnològic. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(2). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/1800