Jansma, J. (2019). La cultura en nom del poble? Cap a una tipologia del populisme i la cultura. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(2), 27–42. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-2.3