Canela, J. (2019). Entrevista a Vincent Dubois. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(1). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/1791