Fernández Rodríguez, C. J. (2019). El malestar del gerencialisme: una entrevista amb Paul du Gay. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(1). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/1790