Abend, G. (2019). Una modesta proposició. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(1), 111–115. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.10