Medina-Vicent, M. (2019). «Woman, manage your life!» El discurs de la conciliació laboral-familiar en la literatura popular del management dirigida a dones. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(1), 63–76. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.5