Ampudia de Haro, F. (2019). Gerencialisme universitari i publicació científica. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(1), 47–62. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.4