Landa, M. I., Blázquez, G., & Castro, C. (2019). Emprendre com a estil de vida. L’actitud en les dinàmiques laborals de treballadors del fitness i de l’entreteniment infantil (Córdoba, Argentina). Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(1), 27–44. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.3