Santos Ortega, A., & Muñoz Rodríguez, D. (2019). L’extensió de la figura de l’emprenedor en el marc de la Unió Europea: l’avanç d’un model d’activació emprenedora. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 133(1), 15–26. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.2