Irujo Amezaga, M. (2017). La realitat plurinacional de l’Estat espanyol i el paper dels ens subestatals en el context europeu. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 131(1). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/1708