Moreno, L. (2017). Europeïtzació i in(ter)dependència de Catalunya. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 131(1). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/1707