Zamorano, M. M. (2017). Governança de la política cultural, actors subestatals i nacionalisme: una anàlisi comparativa a partir del cas espanyol. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 131(1). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/1706