Calzada, I. (2017). Urbanitat postnacional més enllà de l’estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 131(1). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/1702