Anderson, B. (2017). Nacionalisme occidental i nacionalisme oriental. Hi ha cap diferència rellevant entre tots dos?. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 130(1), 65–72. https://doi.org/10.28939/iam.debats.130-1.6