(1)
Garretón, M. A.; Morales-Olivares, R. De l’«esclat Social» d’octubre De 2019 Al Canvi Constitucional. El Significat polític De Les Mobilitzacions Socials a Xile. Debats 2023, 137, 91-104.