(1)
Revista de cultura, política i societat, D. Presentació Del 2n monogràfic “Cultura I gèneres. Trajectòries Professionals, polítiques I Gestió cultural.” Debats 2022, 136.