(1)
PAIS ANDRADE, M. #Moviment (trans)feminista #COVID-19. Del diàleg Territorial Al Virtual En Les experiències Culturals I artístiques a l’Argentina I a Espanya: Del diálogo Territorial Al Virtual En Las Experiencias culturales/Artísticas Argentina Y En España. Debats 2023, 137, 120-143.