(1)
Balta Portoles, J.; Guizzo, G.; Mestres, Àngel. La Incorporació d’una Perspectiva Interseccional Als Equipaments Culturals De Proximitat: Identificació d’àmbits Prioritaris. Debats 2022, 136, 61-76.