(1)
Rausell-Köster, P.; Ramos Murphy, A. .; Segovia Collado, C. Dels Equipaments Culturals a La Ciutat Cultural. L’experiència Projectiva De La Ciutat De l’Artista Faller a València. Debats 2023, 137, 99-115.