(1)
Leiva Filiho, J. O. El Lloc De Les Dones En Els Teatres De São Paulo: De Dramaturgues a intèrprets. Debats 2022, 136, 49-68.