(1)
Parcerisa, L.; Verger, A. Nous Moviments Socials En Temps De Conservadorisme I Austeritat: : Anàlisi Del procés polític De Mobilització Educativa a Les Illes Balears (2013-2015). Debats 2023, 137, 29-40.