(1)
Seldin, C.; de Azevedo Barros , C. C. .; Costa, P. V.; Michelini, V. . Comprendre Els Territoris Culturals De Baix Cap a Dalt En Ciutats Desiguals: Understanding Bottom-Up Territories of Culture in Unequal Cities. Debats 2023, 137, 10-30.